Препарати для підготовки поверхні металів перед покраскою

В промисловій покрасці побутує думка, що застосування порошкових лакофарбових матеріалів вирішує проблему отримання високоякісних покриттів. Дійсно, багато властивостей покриттів виявляються кращими, ніж при використанні рідких фарб, але при умові, що проведено якісну попередню підготовку поверхні виробів.
Частинки сухої порошкової фарби, нанесені на поверхню виробу, утримуються на ній в основному за рахунок сил електростатичного притягання. При розплавленні порошку відбувається змочування поверхні, яке значно погіршується при наявності на поверхні різного роду забруднень. В результаті цього неналежний контакт розплаву і поверхні негативно відбивається на міжшаровій адгезії, а часто і зовнішньому вигляді покриттів. Тому дуже важливо провести якісну підготовку поверхні металів перед покраскою.
Під підготовкою поверхні, як правило, розуміють: обезжирення, видалення забруднень і окисів, за необхідності і при можливості – перетворення (конверсія) поверхні для підвищення адгезії і захисту від корозії (фосфатування, хроматування). Під обезжиренням розуміють процес видалення з поверхні металів органічних забруднень. Фосфатні покриття наносять на добре очищені поверхні сталі (а інколи і кольорових металів) для покращення міжшарової адгезії і уповільнення поширення підплівкової корозії. При цьому залежно від структури фосфатів, які утворюються, розрізняють аморфне фосфатування (залізофосфатні покриття) і кристалічне фосфатування (цинкфосфатні покриття).
Ми пропонуємо Вашій увазі препарати фірми Alufinish для хімічної підготовки поверхні

перед нанесенням порошкових фарб.