Головна > Словник

Словник

Автоматична лінія фарбування порошковими фарбами (фарбувальна лінія)
система для фарбування деталей, яка охоплює агрегат для попередньої підготовки поверхні деталей перед фарбуванням, камеру для сушки деталей, фарбувальну камеру, піч полімеризації, управління якими здійснюється в автоматичному режимі за допомогою спеціальних електронних програм.
Адгезія
зчеплення поверхонь різнорідних твердих та/або рідких тіл, зумовлене міжмолекулярною взаємодією. Завдяки адгезії між плівкою та підложкою, можливим є нанесення гальванічних та лакофарбових покриттів і утворення поверхневих плівок (наприклад, оксидних). Адгезія найбільшою мірою залежить від чистоти підложки, правильного вибору та проведення попередньої обробки поверхні, а також умов формування покриття.
Анодування
процес утворення оксидної плівки на поверхні металевих виробів методом електролізу, в процесі якого виріб занурюється в електроліт, де з’єднується з позитивно зарядженим електродом джерела струму (анодом). Утворена оксидна плівка (товщини від 1 до 200 мкм) є відмінним захистом металу від корозії, має електроізоляційні властивості і є хорошою основою для лакофарбових покриттів.
Гнучкість покриття
властивість покриття, яка характеризує здатність покриття протидіяти згину підложки.
Електролітичне тверде хромування
є ефективним способом підвищення твердості та зносостійкості деталей, які труться, захисту їх від корозії, а також способом захисно-декоративної обробки; особливістю технологічного процесу зносостійкого хромування є застосування комплексу заходів для підвищення рівномірності покриття, що обумовлено порівняно більшою товщиною шару і низькою розсіювальною властивістю електролітів для хромування.
Електростатична зарядка
процес переносу електростатичного заряду на частинку порошку за допомогою електростатичного поля, яке генерується високовольтним генератором.
Затвердіння
процес, при якому рідкі реакційно здатні полімери низької молекулярної маси (олігомери) необоротно перетворюються в тверді, нерозчинні і неплавкі тривимірні полімери.
Зворотна іонізація
явище, яке виникає при зарядці порошкової фарби коронним розрядом, при якому на поверхні в шарі порошкового матеріалу накопичується завеликий заряд. Зворотна іонізація негативно відображається на якості покриття.
Коефіцієнт контрастності
характеризує здатність покриття приховувати різницю в кольорі підложки (укривистість покриття).
Міління
втрата покриттям кольору та блиску в результаті поступової ерозії зв’язуючого компонента.
Міцність при ударі
здатність покриття витримувати дію удару.
Напилювач (розпилювач)
прилад для нанесення порошкової фарби.
Обезжирення
процес видалення з поверхні органічних забруднень.
Пасивуючий розчин
спеціальний розчин, який використовується після фосфатування поверхні металу для його пасивації з метою підвищення корозійної стійкості.
Покриваємість практична
покриваємість теоретична з урахуванням практичної ефективності системи нанесення фарби.
Покриваємість теоретична
кількість порошкової фарби, яка осаджується на одиницю площі підложки з метою досягнення визначеної товщини плівки.
Порошкове фарбування
процес отримання покриттів з порошкових полімерних фарб, який відбувається шляхом виконання послідовних етапів: підготовки поверхні, нанесення порошкової фарби та її полімеризації (затвердіння).
Псевдозрідження (флюідизація)
перетворення шару зернистого матеріалу в "псевдорідину"(так званий киплячий шар) під дією висхідного потоку газу, достатнього для підтримання твердих частинок в підвішеному стані. Утворення псевдозрідженого шару порошку полегшує рівномірне та стійке перенесення порошку з джерела подачі до розпилювача. При цьому проходить попередня підготовка порошку, в результаті якої усувається злипання частинок, видаляється поглинута волога і покращується текучість матеріалу.
Рекуперація
повторне використання порошкової фарби, не осадженої в процесі фарбування.
Розпилювальна камера (камера напилення)
обладнання, призначене для фарбування виробів, яке перешкоджає поширенню порошку в приміщення цеху, здійснює вловлювання і збір не осадженого на вироби порошку, а також забезпечує безпечні умови роботи.
Сипучість
здатність порошку переміщатися у вільному потоці, при якому частинки не зчеплені між собою.
Система рекуперації
система, яка складається з фільтрувального елемента і вентилятора, призначена для відділення не осадженої порошкової фарби від повітря перед повторним використанням.
Сколювання
відділення невеликих частин покриття під дією зовнішніх факторів (удару, температури, стиску підложки тощо).
Стійкість до сколювання
властивість, яка характеризує здатність покриття протидіяти руйнуванню при ударі.
Стійкість до стирання
властивість, яка характеризує здатність покриття протидіяти механічному пошкодженню при терті.
Твердість
здатність покриття протидіяти утворенню подряпин, стиранню тощо.
Термопластичні порошкові фарби
формують покриття без хімічних реакцій, лише за рахунок сплавлення частинок при нагріванні. Утворені покриття термопластичні та оборотні. Застосовуються зазвичай для отримання покриттів функціонального призначення – хімічно стійких, антикорозійних, антифрикційних, електроізоляційних.
Термореактивні порошкові фарби
формують покриття за допомогою хімічних реакцій при нагріванні. Покриття мають тривимірну будову, неплавкі та нерозчинні (тобто необоротні). Термореактивні фарби використовуються для отримання як функціональних, так і захисного та декоративного покриттів.
Трібостатична зарядка
метод надання частинкам порошкової фарби електричного заряду за допомогою тертя.
Фосфатування
процес обробки виробів спеціальними фосфатуючими розчинами для утворення на поверхні металів захисної фосфатної плівки.
Фосфатування аморфне
процес утворення на поверхні металу шару аморфного фосфатного заліза при обробці поверхні металу кислими солями ортофосфорної кислоти і одновалентних металів.
Фосфатування кристалічне
процес утворення на поверхні металу покриття кристалічної структури в процесі обробки поверхні солями цинку. Хімічний склад ванни для отримання цинкфосфатного покриття включає три основних компоненти: розчинний фосфат металу (цинку, нікелю, марганцю), вільну фосфорну кислоту, окислювач.
Холодне хімічне оксидування (чорніння)
хімічна обробка поверхні металу простим ополіскуванням в хімічно неагресивному розчині, при якій на деталях в умовах цехової температури утворюється оксидна плівка – покриття, яке по декоративності (глибоко насичений чорний колір) і корозійній стійкості не поступається покриттям, які отримуються при гарячому лужному оксидування в нітратних розчинах.
Хроматування (хроматна обробка)
процес обробки виробів спеціальними речовинами для утворення на поверхні металу захисної хроматної плівки, яка суттєво підвищує корозійну стійкість металу. Найпоширенішими в промисловості конверсійними покриттями є покриття аморфної структури на основі фосфату хрому та хроматне. Для отримання першого виду покриттів використовується розчин, що містить фосфат, сполуку шестивалентного хрому і фтористий препарат. В другому випадку в розчин входять шестивалентний хром та сполука фтору.